72godziny.pl

Budowa domu jednorodzinnego pozostaje jednym z istotniejszych celów w życiu niejednej osoby. Świadomość posiadania własnego kąta jest wyznacznikiem komfortu, taka inwestycja powinna być jednak poczyniona ze świadomością obowiązującego w Polsce prawa budowlanego.

Badania robione przez geologa

badania geologiczneSporządzenie projektu wymarzonego domu nie jest jedyną istotną czynnością, którą powinniśmy podjąć przed przystąpieniem do prac budowlanych. Ważne jest również przeprowadzenie odpowiedniego rozpoznania dla zabezpieczenia przeprowadzanych robót. Jedną z najistotniejszych czynności, jakie powinniśmy wykonać przed rozpoczęciem budowy jakiegokolwiek obiektu jest przeprowadzenie odpowiednich badań geologicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Są one obligatoryjne do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która informuje nas o nośności, rodzaju i cechach gruntu, gdzie miałby stanąć nowy budynek. Służy również do rozpoznania warunków wodnych podłoża, dzięki czemu zyskujemy stuprocentową pewność, że nasz dom będzie stał na stabilnym podłożu. Dlatego kompleksowe badania geologiczne przeprowadzone przez uprawnionego geologa powinny być dla nas priorytetem przed poczynieniem tak poważnej inwestycji, jak budowa własnego domu.

badania geologiczneKwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia badań i dokumentacji geologicznej są wydawane przez ministra środowiska, z kolei nadzór nad takimi pracami może sprawować osoba posiadająca pozwolenie marszałka województwa. Dzięki przeprowadzonym badaniom otrzymujemy zestawienie fizyko-mechanicznych parametrów gruntów, gdzie powstać ma nowy budynek, które są niezbędne konstruktorowi do zadecydowania o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. Zakres takich badań jest z kolei uzależniony od określanej przez projektanta kategorii geotechnicznej powstającego budynku. Ich wynik decyduje o tym, czy konieczna będzie modyfikacja wstępnego projektu i zmiana ustalonej wcześniej kategorii. Dzięki temu nie tylko będziemy mieli pewność, że nasz dom będzie stał stabilnie na danym gruncie, ale również że wszystkie prace zostaną bezpiecznie przeprowadzone. Wykonanie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest nie tylko konieczne ze względu na obowiązujące w naszym kraju prawo.

To przede wszystkim przejaw zdrowego rozsądku, ponieważ bez sprawdzenia podłoża gruntowego nie jesteśmy w stanie zaprojektować optymalnych dla danego terenu i bezpiecznych fundamentów. To bardzo ważny aspekt budownictwa, który nie powinien być bagatelizowany. Konieczność skorzystania z usług geologicznych jest przede wszystkim podyktowana naszym bezpieczeństwem.