72godziny.pl

Magazyny są miejscami, w których składowane są zróżnicowane materiały oraz szeroko pojęte dobra służące później do ich racjonalnego gospodarowania lub wysyłania pomiędzy magazynami. Składuje się na nich asortyment pokonujący później drogę od producenta lub sprzedawcy do klienta. Różnorodność wcześniej wspomnianych towarów powoduje, że niektóre mogą okazać się niebezpieczne w kontekście łatwopalności, w związku z czym jednym z wymogów bhp jest zamontowanie rolowanej bramy ppoż.

Rolowane bramy na magazynach

brama ppoż rolowanaMiejsca do składowania szeroko pojętego asortymentu potocznie nazywane magazynami, są jednymi z najważniejszych elementów infrastruktury logistycznej. By były jak najbardziej efektywne pod względem możliwości ich wykorzystania, konieczne jest, by zostały odpowiednio wyposażone. Podstawą są rolowane bramy ppoż na magazyn. Charakteryzują się segmentowaną konstrukcją oparta na specjalnej szynie, po której przesuwają się wzdłuż pionowej płaszczyzny. Otwieranie i zamykanie zazwyczaj oparte jest na specjalnym mechanizmie zasilanym energią elektryczną 24 V DC. Umieszczone zostają pomiędzy najbardziej narażonymi na pożar strefami, a w przypadku następstwa wcześniej wspomnianego zapłonu centrala uruchamia silnik odpowiadający za całkowicie automatyczne opuszczenie bramy udaremniającej dalsze następstwo trawienia magazynu ogniem.

rolowane bramy magazynPo to, by nie doprowadzić do problemów z zamknięciem poprzez brak zasilania, bramy przeciwpożarowe zostają często wyposażone w tak zwany zasilacz buforowy. Wcześniej wspomniane konstrukcje charakteryzują się wysokim poziomem szczelności, ale także wytrzymałości na wiele zróżnicowanych uszkodzeń, z których najważniejsze okazują się te spowodowane wysoką temperaturą. Warto zauważyć, że podczas braku aktywności bramy pozostają niemalże niewidoczne, dzięki czemu ich zastosowanie w żaden sposób nie wymusza zmiany strategii działania magazynu albo umiejscowienia zagospodarowanych w jego wnętrzu regałów. Poza samymi kwestiami związanymi z funkcjonalnością wyróżniają się także neutralnym wyglądem.

Przeciwpożarowe rolowane bramy są konstrukcjami, dzięki którym przechowywany na magazynie asortyment będzie odpowiednio zabezpieczony. W ten sposób uniknie się sytuacji zniszczenia całej budowli na przykład w przypadku zajęcia się ogniem. Automatyzacja pozwoli na szybkie oddzielenie stref pożarowych od siebie za pośrednictwem wcześniej wspomnianych bram, dzięki czemu pożar nie będzie trawić dalszych pomieszczeń, co doprowadziłoby do ogromnych strat finansowych dane przedsiębiorstwo.