72godziny.pl

W obecnym czasie coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest rozproszone zbrojenie betonu. To właśnie ono zapewnia takiej konstrukcji najwyższą możliwą trwałość i najlepsze radzenie sobie z nawet największymi obciążeniami. Do zbrojenia betonu taką właśnie metodą wykorzystuje się różnego rodzaju włókna.

Pręty staloweWiększość włókien, wykorzystywanych do zbrojenia betonu, jest stworzona z jednego z dwóch rodzajów surowców. Wspomnieć należy więc o włóknach stalowych, jak też i tych stworzonych z użyciem wysokiej jakości polimerów. Do tych drugich zaliczyć należy na przykład polipropylen, polietylen oraz poliester. Stal do zbrojenia betonu metodami rozproszonymi z kolei może pochodzić ze zróżnicowanych stopów. To przekładać się będzie na zróżnicowaną wytrzymałość całej betonowej konstrukcji. Oprócz tych wszystkich rozwiązań warto wspomnieć o zastosowaniu włókien szklanych czy też węglowych. Są one wykorzystywane nieco rzadziej, ale wyróżniają się na tle innych większą sprężystością oraz wytrzymałością. Włókna do zbrojenia betonu mogą być również rozróżniane pod względem ich rozmiarów.

ZbrojenieWyróżnić należy dwa główne ich odmiany, czyli makro oraz mikro włókna, które lepiej sprawdzać się będą w zupełnie innych zastosowaniach. Makro włókna są określane mianem włókien strukturalnych i najlepiej sprawdzać się będą podczas przenoszenia obciążeń oddziaływujących bezpośrednio na posadzkę. To właśnie one więc zdecydowanie najlepiej sprawdzać się będą jako zastępstwo dla tradycyjnych metod zbrojenia posadzki. Typowe długości wykorzystywanych włókien to około 3 cm do 5 cm. Mikro włókna z kolei wykorzystywane są, aby skutecznie zminimalizować skurcz świeżego betonu w posadzce przemysłowej. Mikrowłókna są między sobą odróżniane przede wszystkim pod kątem ich długości, czasem też średnicy czy też proporcji. Przed dodaniem ich do mieszkanki, później tworzącej zaprawę, przypominać mogą one piórka. Po ich zmieszaniu w betoniu rozkładają się bardzo równomiernie, tworząc jednocześnie strukturę przypominającą siatkę krótkich nitek.

W ostatnim czasie coraz większa popularnością zaczyna cieszyć się zbrojenie betonu przy pomocy włókien. Dzięki takiej metodzie zbrojenia bowiem, uzyskać można znacznie lepsze efekty, niż przy pomocy tradycyjnej siatki czy też innych metod. Istotne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób odpowiednio wybrać rodzaj takich właśnie włókien. Do tych rodzajów, które wyróżnia się obecnie najczęściej, zaliczyć należy mikro oraz makro włókna, o zróżnicowanej grubości oraz innych właściwościach.