72godziny.pl

Drewno konstrukcyjne to surowiec o długowiecznej tradycji, który dzięki doskonałej wytrzymałości i innowacyjnym sposobom obróbki stanowi konkurencję dla betonu, stali czy innych tworzyw. Jest materiałem o ściśle określonych parametrach używanym do wznoszenia konstrukcji dachowych i budowlanych.

Co więcej, o drewnie konstrukcyjnym?

Most z drewna konstrukcyjnegoNajwyższą jakość przypisuje się drewnu skandynawskiemu z uwagi na większą gęstość, sprężystość i twardość od surowców z południowej części Europy. Najczęściej wykorzystywanym rodzajem drewna krajowego jest drewno świerkowe, sosnowe, modrzewiowe i jodłowe. Do zestawienia można dodać jeszcze jeden gatunek obcy, jakim jest daglezja. Spośród drzew liściastych do budowy najczęściej używa się dębów i buków. W zakresie drewna konstrukcyjnego można wyróżnić dwie kategorie: lite oraz klejone warstwowo. Wpisując w Internecie frazę „drewno konstrukcyjne Kwidzyn”, można zapoznać się z procesem obórki drewna w tartaku. Dzieli się on na trzy etapy. Na początku odbywa się suszenie drewna, które może przebiegać naturalnie lub komorowo w temperaturze 70-75°C. Następnie musi mieć miejsce odpowiednia obróbka, która obejmuje obrzynanie lub oferowane przez tartaki czterostronne struganie drewna. Dodatkowymi usługami, które można uzyskać na tym etapie, są frezowanie, ryflowanie i wycinanie wrębów.

Drewno konstrukcyjneNa końcu następuje zabezpieczenie tarcicy, które jest zależne od klasy, gatunku czy metod produkcji drewna. Właściwe przygotowane drewno nie wymaga impregnacji, jednak wiele tartaków często stosuje impregnację próżniową lub powierzchniową. Drewno lite zostało podzielone na klasy wytrzymałości: gatunki iglaste występują w klasach od C14 do C50, a drzewa liściaste mają oznaczenia od D18 do D70. Obowiązujące normy określają parametry każdej z klas, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wytrzymałość na zginanie, rozciąganie, ściskanie czy ścinanie. Istotną rolę dla mechanicznych właściwości drewna mają kierunek anatomiczny, wilgotność oraz liczba i rozmieszczenie różnego rodzaju wad strukturalnych. Warto zwrócić uwagę, czy sprzedawane drewno ma certyfikat CE — europejski znak jakości, który stanowi dowód zgodności wyrobów z normami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę wymiary tarcicy konstrukcyjnej, wyodrębniono jej pięć rodzajów: bale, deski, łaty, krawędziaki oraz belki.

Drewno konstrukcyjne powinno charakteryzować się dokładnością wymiarową, a wielkość dopuszczalnych odchyłek jest zawarta w normie PN-EN 336:2013-12. Ponadto suszenie komorowe drewna do wilgotności poniżej 20% pozwala praktycznie zrezygnować z impregnacji. Przy zakupie drewna warto wybierać produkty z oznaczeniem certyfikacji unijnej, które zawierają symbol CE.