72godziny.pl

Zbrojenie rozproszone jest obecnie wykorzystywane zdecydowanie najczęściej w czasie realizacji różnych inwestycji budowlanych oraz remontów. Najważniejszymi elementami takiego zbrojenia są oczywiście włókna. Dostępne są one w co najmniej kilku wersjach, mocno różniących się pod kątem kilku właściwości.

Zbrojenie staloweWłókna do zbrojenia betonu podzielone mogą zostać na kilka podstawowych rodzajów. Ważne jest, aby pamiętać, że nie funkcjonuje obecnie jeden ich rodzaj, który sprawdzały się tak samo dobrze w każdym miejscu i sytuacji. Kluczowe jest więc właściwie dostosowanie typu takiego zbrojenia do miejsca jego wykorzystywania. Włókna do zbrojenia betonu powinny być obecnie wykonane albo ze stali, albo też przy użyciu najnowocześniejszych i najtrwalszych polimerów. W tym drugim przypadku korzysta się najczęściej z polietylenu, polipropylenu lub też z akrylu. Jeżeli chodzi o stal, która często wykorzystywana jest do stworzenia takich włókien, cechować się ona powinna oczywiście zwiększoną do maksymalnego poziomu odpornością na korodowanie. Jest to bardzo ważne, gdyż osłabione działaniem korozji włókna bardzo szybko mogą przestać prawidłowo pełnić swoje funkcje.

Zbrojenie staloweJeżeli chodzi o obecnie wykorzystywane zbrojenie w budownictwie, nie powinno się zapominać o tak zwanych włóknach naturalnych. Te są wykonane zazwyczaj przy użyciu włókien szklanych czy też tych węglowych. Cechować się one będą w niemal każdych warunkach wysoką sprężystością oraz bardzo wysoką wytrzymałością, również na wymienione wcześniej czynniki. Zbrojenie rozproszone, realizowane przy użyciu włókien właśnie, cenione jest przede wszystkim za jego skuteczność w zapobieganiu powstawaniu nawet minimalnych uszkodzeń, które przy zastosowaniu innego zbrojenia szybko by się powiększały. Aby oczywiście osiągnąć takie rezultaty, należy dostosować rodzaj włókien do miejsca ich zastosowania. Chodzi tutaj nie tylko o sposób wykonania danych włókien, ale także i o ich rozmiary. Wyróżnić należy obecnie zarówno mikrowłókna, jak też i makrowłókna, mające zupełnie inne zastosowania.

Zbrojenie rozproszone wraz z biegiem czasu cieszy się dynamicznie rosnącą popularnością. Wszystko przez wzgląd na fakt, że pozwala ono na osiągnięcie bardzo cennych efektów zbrojenia, które nie są możliwe do osiągnięcia w przypadku innych metod. Oczywiście, aby możliwe było osiągnięcie takich właśnie efektów, w prawidłowy sposób podejść należy do kwestii doboru odpowiednich włókien zbrojeniowych. Dostępne są one w co najmniej kilku zróżnicowanych rodzajach, różniących się poszczególnymi właściwościami.