72godziny.pl

W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na konieczność zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Jego zdecydowanie najważniejszym elementem okazać się mogą odbojnice. Stosowane są one szczególnie często w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony regałom, jak również innym elementom wyposażenia.

Najlepsze odbojnice regałowe

Istnieje wiele różnych czynników, które dla regału magazynowego okazać się mogą szczególnie groźne. Do tych, które są zdecydowanie najbardziej poważne w skutkach zaliczyć trzeba ryzyko ich uszkodzenia przez wózek widłowy. Do takiego zdarzenia dochodzić może bardzo często i lepsze przeszkolenie operatorów wózków wpływa na polepszenie sytuacji jedynie w ograniczonym stopniu. Zdecydowanie najlepszym zabezpieczeniem dla regałów okazać się mogą natomiast polecane odbojnice regałowe. Tego rodzaju produkty mogą pełnić wiele różnych funkcji. Z jednej strony więc dzięki swoim zazwyczaj bardzo jaskrawym kolorom, będą już z daleka ostrzegały przed zbliżaniem się wózka do newralgicznego, zabezpieczonego w ten sposób miejsca. Odbojnice jednak to również skuteczna ochrona mechaniczna przed uszkodzeniem regału. Dzięki temu całą energię uderzenia będzie w stanie przejąć na siebie ten właśnie element ochronny. Warto jednak pamiętać o tym, aby w obecnym czasie w takim właśnie celu nie stosować już raczej odbojnic wykonanych ze stali dla których istnieje wiele lepszych alternatyw. Produkty ochronne wykonane ze stali są z pewnością niezwykle solidnymi.

Z drugiej jednak strony ich solidność może potencjalnie spowodować uszkodzenie samego wózka. Dlatego też zamiast stalowych odpowiedników zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są odbojnice wykonane w całości z tworzyw sztucznych. To właśnie one będę w stanie najlepiej przejąć na siebie całą powstała w czasie uderzenia energię. Z drugiej jednak strony, dzięki swojej elastyczności z pewnością nie będą one skutkowały powstaniem jakichkolwiek śladów uszkodzenia na samym wózku transportowym. Tym samym będzie możliwe ich bezproblemowe wykorzystywanie przez długi czas bez konieczności naprawy czy też remontów. W obecnym czasie wiele uwagi poświęca się zapewnianiu odpowiedniej ochrony w magazynach. Co ciekawe dotyczyć to może przede wszystkim regałów magazynowych bądź też innych elementów wyposażenia tych właśnie obiektów. W tym właśnie celu zdecydowanie najlepiej sprawdzać się będą odpowiednie odbojnice. Przy ich wyborze zdecydowanie najwięcej uwagi zwrócić należy na jakość ich wykonania. Co ciekawe wykonane ze stali odbojniki nie będą najlepszym rozwiązaniem w każdej sytuacji.