72godziny.pl

Wybór elementów wyposażenia dla obiektów przemysłowych nie jest łatwy ze względu na dużą liczbę czynników, które należy uwzględnić podczas zakupu. W niektórych rejonach kraju trudno jednak o swobodny dostęp do tego rodzaju towarów. Zazwyczaj największa podaż jest w rejonie o największym stopniu industrializacji.

Mocne stopnie schodowe metalowe w ciągach komunikacyjnych

Stopnie schodowe metaloweProdukcja krat pomostowych prasowanych sprawia, że zyskujemy łatwiejszy dostęp do krat o zróżnicowanych rozmiarach oraz rozmaitym zagęszczeniu oczek. W przypadku przemysłu chemicznego jest to szczególnie ważne, gdyż ewentualne zaleganie substancji przez dłuży czas może narazić poszczególne elementy na degradacje. Agresywnie żrące substancje, takie jak kwasy nie powinny zbyt długo oddziaływać na kraty pomostowe prasowane, dlatego ich konstrukcja powinna umożliwiać swobodne mycie oraz grawitacyjne spływanie szkodliwych cieczy. Zbyt gęsta siatka oczek może to utrudnić.

Trzeba również pamiętać, o tym, że zarówno kraty pomostowe zgrzewane, jak i również prasowane mogą służyć w tego rodzaju obiektach jako mocne stopnie schodowe metalowe w rejonie ciągów komunikacyjnych. Właśnie z tego powodu należy zadbać o to, aby wybierane kraty charakteryzowały się właściwościami antypoślizgowymi. Precyzyjnie mocowane kraty pomostowe muszą być wyposażone w odpowiednie perforacje oraz chropowata, nacinana powierzchnia to wymagania, o których musimy pamiętać, w przypadkach, w których kraty będą wykorzystywane przez zatrudnionych pracowników.

Kolejna sprawa to odpowiednie powłoki zabezpieczające. W przypadku krat pomostowych najczęściej spotykaną metodą zabezpieczenia elementu przed oddziaływaniem negatywnych czynników takich jak korozja oraz żrące działanie kwasu jest cynkowanie ogniowe polegające na pokryciu bez spoinowym całej kraty. Odpowiednio gruba warstwa cynku w zupełności powinna rozwiązać wskazane problemy. Dobrym pomysłem jest również zwrócenie uwagi na posiadane atesty. Nie wszystkie zakłady produkcyjne dysponują technologią produkcji pozwalającą na uzyskiwanie atestów. Trzeba zwrócić na to uwagę, gdyż bezpieczne i długotrwałe eksploatowanie krat pomostowych w agresywnym chemicznie otoczeniu wymaga potwierdzonych właściwości. Atesty nadawane są dopiero po przeprowadzeniu wymaganych prób. Wiadomo, że nie można przetestować całego wolumenu produkcji, tylko pewną próbę, ale zazwyczaj taki system sprawdza się doskonale.

Nie można również zapominać o tym, że wielu producentów oferuje gwarancję na określony czas. Preferowanym rozwiązaniem w przypadku przemysłu chemicznego są kraty pomostowe prasowane z przynajmniej kilkuletnią gwarancją techniczną, oczywiście w formie pisemnej.