72godziny.pl

W obecnym czasie, coraz większa liczba kierowców, decyduje się na korzystanie z zakładów lakierniczych. Głównym elementem ich wyposażenia, są oczywiście kabiny, w których dany pojazd może zostać poddany lakierowani. Bardzo ważne jest, aby kabiny te były odpowiednio zaprojektowane oraz wyprodukowane z możliwie jak najbardziej odpornych komponentów.

Produkcja kabiny lakierniczej

Z pewnością, każdy projekt takiej właśnie kabiny, uwzględniać powinien możliwie jak najbardziej nowoczesny projekt wentylacji. Okazuje się mieć ona znaczenie szczególne, aby z jednej strony odprowadzać z kabiny wilgoć, a z drugiej, aby odpowiednio uzdatnić powietrze, które do danej kabiny się dostaje. Służą do tego przede wszystkim tak zwane generatory, zarówno ten wyciągowy, jak i nawiewowy. Ten drugi, przede wszystkim dba o dostarczanie do wnętrza danej kabiny świeżych porcji powietrza. Generator wyciągowy zaś, zgodnie z nazwa, odprowadza z wnętrza kabiny to powietrze, które mogło zostać zanieczyszczone przez opary, powstające w czasie procesu lakierowania. Z całą pewnością jednak, każdy sprawdzony producent kabin lakierniczych nie powinien zapominać o zastosowaniu w kabinie dostosowanych do miejsca zastosowania drzwiach wjazdowych. Powinny one posiadać możliwie najszerszy, obecnie dostępny wjazd. Sama wysokość otworu drzwiowego, powinna być jak najbardziej zbliżona do wysokości kabiny lakierniczej. Będzie to miało z pewnością zdecydowanie największy wpływ na możliwość wykorzystywania pełni jej możliwości.

Bardzo ważne również w przypadku każdej kabiny lakierniczej, okazuje się być zastosowane w niej podłoże. Ważne jest, aby posiadało ono odpowiednie okratowanie, oraz system filtracji, którego głównym elementem powinien być oczywiście system zaawansowanych kanałów. Okratowanie powinno mieć oczywiście odpowiednią formę, najlepiej pierścienia, którego obwód powinien zawsze wykraczać nieco poza obrys lakierowanego pojazdu. Nowoczesne kabiny lakiernicze niewątpliwie powinny być również tymi, których sterowanie odbywa się w sposób w pełni automatyczny. Kabiny lakiernicze stają się obecnie coraz częściej stałym wyposażeniem nie tylko zakładów lakierniczych, ale także i coraz częściej warsztatów samochodowych. Bardzo ważne jest, aby każdorazowo pamiętać o ich odpowiednim projekcie oraz o wyposażeniu takich właśnie kabin w elementy szczególnie wpływających na zachowanie bezpieczeństwa w czasie ich pracy. Takimi elementami, może być z pewnością system wentylacji, ale także i okratowanie podłoża, pozwalające na odprowadzenie szkodliwych substancji z wnętrza kabiny.