72godziny.pl

Wybudowanie domu na obszarze słabo zurbanizowanym często wiąże się z koniecznością doprowadzenia do działki przyłącza mediów sieci wodno-kanalizacyjnej. Taka inwestycja znacznie zwiększa koszt inwestycji, często przekraczając nawet wartość samej działki. Prawidłowa utylizacja ścieków ma bardzo duże znaczenie dla zdrowego funkcjonowania środowiska naturalnego i lokalnych ekosystemów.

Oczyszczalnia z drenażem

 ekologiczna oczyszczalnia ściekówWraz z rozwojem technologii coraz większą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które stanowią doskonałą alternatywę dla podłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej lub instalacji tradycyjnego szamba. W miejscach, gdzie regulacje prawne oparte o europejskie normy emisji zanieczyszczeń pozwalają na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków coraz wiele osób decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Niewątpliwie dużą zaletą montażu przydomowych oczyszczalni jest niski koszt inwestycji w porównaniu do podłączenia publicznych mediów oraz niskie koszty ich eksploatacji w porównaniu do kosztów związanych z koniecznością regularnego opróżniania szamba. Istnieje wiele rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków. Solidna ekologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym jest stosunkowo nieco tańsza od wersji posiadającej złoże biologiczne, a jej eksploatacja nie wymaga stosowania dodatkowych preparatów chemicznych, ani podłączenia instalacji elektrycznej. Powszechnie stosowane oczyszczalnie EKO posiadają zbiornik wykonany z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Zastosowanie takiego materiału sprawia, że produkt ten jest zarówno lekki, jak i bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne.

 ekologiczna oczyszczalnia ściekówZbiornik jest podzielony na trzy komory, w których zachodzi proces wstępnego beztlenowego oczyszczania. Substancje cięższe od wody opadają na dno zbiornika, a lżejsze unoszą się na jej powierzchni tworząc kożuch. Woda, która znajduje się pomiędzy kożuchem a osadem dennym przepływa do drugiej komory, gdzie proces jest powtarzany. W trzeciej komorze woda poddana analogicznym procesom dodatkowo przepływa przez filtr doczyszczający, aby następnie trafić do drenażu rozsączającego. Ścieki zostają tam równomiernie wprowadzone do gruntu, osadzają się na nim i powodują rozwój mikroorganizmów tlenowych, które rozkładają zawarte w nich substancje organiczne na nieszkodliwe dla środowiska związki nieorganiczne. Klasyczne osadniki gnilne są niezwykle wydajne, zasada ich działania jest w stu procentach mechaniczna, zachodzące w nich procesy biochemiczne są przyjazne środowisku, a poddana oczyszczeniu woda jest zdatna do zasilenia wód gruntowych.

Koszt takiej inwestycji obejmuje zakup zbiornika oraz innych elementów oczyszczalni, żwir niezbędny do prawidłowego działania drenażu rozsączającego oraz montaż instalacji. Finalnie powinno nas to kosztować około sześć tysięcy złotych.

Sprawdź też https://biohydret.pl/