72godziny.pl

Własne ujęcie wodne przyda się wtedy, gdy na terenie, na którym zamierzamy wybudować dom, nie ma dostępu do instalacji wodno- kanalizacyjnej. Istnieje kilka rodzajów studni- wyróżniamy studnie kręgowe, abisyńskie i głębinowe, różniące się od siebie przede wszystkim sposobem powstawania, ale również wydajnością i jakością wody.

Prawo a studnie głębinowe

wiercenie studniSpecjalistyczne regulacje prawne określają wiercenie studni głębinowych. Szukanie wody i ich lokalizacja uzależniona jest od wymagań prawa budowlanego. Inwestor jest zobowiązany do zachowania wymienionych w prawie odległości, a mianowicie odległość między studnią a granicą działki nie może być mniejsza niż 5m. Odległość studni od rowu przydrożnego również powinna być mniejsza niż 5m. Odległość studni od przewodu kanalizacji indywidualnej (w przypadku ścieków oczyszczanych biologicznie) nie może być mniejsza niż 30m. Odległość studni od budynków inwentarskich (silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu) oraz podobnych szczelnych urządzeń nie może być mniejsza niż 15m. Odległość studni od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, granicy pola filtracyjnego lub przewodu kanalizacji lokalnej nie może być mniejsza niż 70m. Istnieje możliwość budowy studni w odległości mniejszej niż 5m od granicy działki bądź na granicy działek wtedy, gdy studnia ma być wspólna.

wiercenie studniJak widać, regulacje prawne uniemożliwiają wybudowanie studni głębinowej na szczególnie małych posesjach. Podkreślają również, że podłoże wokół studni (na odległość min. 1m ) powinno być utwardzone. Mimo, że studnie głębinowe pobierają wodę z niższych warstw ziemi, niekiedy poleca się stosowanie odpowiednich filtrów, które poprawią parametry fizykochemiczne wody. Do użytku domowego najczęściej używa się filtracji mechanicznej (w postaci wkładu siatkowego wykonanego ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, kolumny z wypełnieniem filtracyjnym i wkładów wymiennych, dzięki niej z wody usuwane są resztki piasku, resztki organiczne i inne małe zanieczyszczenia), filtracji węglem aktywnym (usuwającym związki organiczne, herbicydy i pestycydy) i demineralizację filtrami odwróconej osmozy (usuwanie bakterii, wirusów, związków organicznych, metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych). Najlepszym obecnie rozwiązaniem dla gospodarstw domowych są studnie głębinowe wiercone.

Jej budowa nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody i dokładnym określeniu miejsca występowania źródła wody. To, jaką studnie należy wybudować, zależy od głębokości warstwy wodonośnej, jej wydajności oraz jakości znajdującej się tam wody.